İş Başvuruları

  • Uçak Mühendisliği,
  • Uzay Mühendisliği,
  • Makine Mühendisliği,
  • Mekatronik Mühendisliği,
  • Elektronik Mühendisliği,
  • Bilgisayar Mühendisliği,
  • Astrodinamik,
  • Astrofizik

alanlarında doktorası olan, doçentliğini Havacılık ve Uzay Bilimleri alanında almak isteyen değerli bilim insanlarımızın CV’lerini beklemekteyiz. Bu konuda Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Nevsan ŞENGİL ile nsengil@thk.edu.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.