Koordinatörlükler ve Komisyonlar

Uçak Mühendisliği Bölümü Komisyonları
İntibak, Muafiyet Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Komisyonu
Öğretim Üyesi Görevi İletişim
Dr. Öğr. Üyesi Çetin Şentürk Öğretim Üyesi csenturk@thk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Sinan Körpe Öğretim Üyesi dskorpe@thk.edu.tr
Bologna Komisyonu
Öğretim Üyesi Görevi İletişim
Dr. Öğr. Üyesi Reza Aghazadeh Öğretim Üyesi raghazadeh@thk.edu.tr
Staj Komisyonu
Öğretim Üyesi Görevi İletişim
 Öğr. Gör. Zeynep Ece Gürsoy Öğretim Görevlisi  zegursoy@thk.edu.tr 
Erasmus-Farabi Mevlana Koordinatörü
Öğretim Üyesi Görevi İletişim
Dr. Öğr. Üyesi Çetin Şentürk Öğretim Üyesi csenturk@thk.edu.tr
Çift Anadal-Yandal Komisyonu
Öğretim Üyesi Görevi İletişim
 Öğr. Gör. Zeynep Ece Gürsoy Öğretim Görevlisi  zegursoy@thk.edu.tr 
Ders ve Sınav Programı Komisyonu
Öğretim Üyesi Görevi İletişim
Arş. Gör. Tolga Vergün Araştırma Görevlisi tvergun@thk.edu.tr
Arş. Gör. Arif Can Başıbüyük Araştırma Görevlisi acbasibuyuk@thk.edu.tr
Web Sayfası
Öğretim Üyesi Görevi İletişim
Arş. Gör. Arif Can Başıbüyük Araştırma Görevlisi acbasibuyuk@thk.edu.tr
Uzay Mühendisliği Bölümü Komisyonları
İntibak, Muafiyet Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Komisyonu
Öğretim Üyesi Görevi İletişim
Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur Sazaklıoğlu Öğretim Üyesi ausazaklioglu@thk.edu.tr
Bologna Komisyonu
Öğretim Üyesi Görevi İletişim
Doç. Dr. Tahsin Çağrı Şişman Öğretim Üyesi  tcsisman@thk.edu.tr 
Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur Sazaklıoğlu Öğretim Üyesi ausazaklioglu@thk.edu.tr
Staj Komisyonu
Öğretim Üyesi Görevi İletişim
Dr. Öğr. Üyesi Hande Yavuz Öğretim Üyesi hyavuz@thk.edu.tr
Erasmus-Farabi Mevlana Koordinatörü
Öğretim Üyesi Görevi İletişim
Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur Sazaklıoğlu Öğretim Üyesi ausazaklioglu@thk.edu.tr
Çift Anadal-Yandal Komisyonu
Öğretim Üyesi Görevi İletişim
 Doç. Dr. Tahsin Çağrı Şişman Öğretim Üyesi  tcsisman@thk.edu.tr 
Ders ve Sınav Programı Komisyonu
Öğretim Üyesi Görevi İletişim
Arş. Gör. İbrahim Arda  Araştırma Görevlisi  iarda@thk.edu.tr 
Arş. Gör. Yılmaz Barış Erkan  Araştırma Görevlisi   yberkan@thk.edu.tr 
Web Sayfası
Öğretim Üyesi Görevi İletişim
Arş. Gör. İbrahim Arda Araştırma Görevlisi iarda@thk.edu.tr
Arş. Gör. Yılmaz Barış Erkan  Araştırma Görevlisi   yberkan@thk.edu.tr