Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı,

Prof. Dr. Nevsan ŞENGİL


İlgi alanları:
Gaz ve plazma akış simülasyonu, Monte Carlo yöntemleri, E/M hızlandırıcılar

 • Tel : +90-312-589-6200
 • Eposta: nsengil@thk.edu.tr
 • ofis: 104
Nevsan Image
Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı,

Doç. Dr. Mecit YAMAN


İlgi alanları:
Network Mekaniği, Sistem mühendisliği, Nanoteknoloji, Fotonik

 • Tel : +90-312-589-6226
 • Eposta: myaman@thk.edu.tr
 • ofis: 103
Mecit Image
Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı,

Doç. Dr. Tahsin Çağrı ŞİŞMAN


İlgi alanları:
Kütleçekim teorileri (Einstein kütleçekiminin modifikasyonları), yüksek enerji fiziği (kuantum alan teorisinde pertürbatif olmayan teknikler), akışkanlar mekaniği (hesaplamalı akışkanlar dinamiği), yörünge mekaniği

 • Tel : +90-312-589-6207
 • Eposta: tcsisman@thk.edu.tr
 • ofis: 126
Tahsin Çağrı Image
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yard., Uçak Mühendisliği Bölüm Başkan Yard.,

Doç. Dr. Çetin ŞENTÜRK


İlgi alanları:
Genel Görelilik, Kütleçekim Teorileri, Kara Delikler, Termodinamik, Akışkan/Yerçekimi İlişkisi, Kütleçekimsel Dalgalar, Einstein Alan Denklemlerinin (Yüklü/Yüksüz) İdeal Akışkan ve Düzlem Dalga Çözümleri, Lineer Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Pertürbatif Çözüm Teknikleri

 • Tel : +90-312-589-6173
 • Eposta: csenturk@thk.edu.tr
 • ofis: 122
Çetin Image
Uzay Mühendisliği Bölüm Başkan Yard.,

Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur SAZAKLIOĞLU


İlgi alanları:
Kısmi diferensiyel denklemler, Ters problemler, Nümerik analiz, Operatör teorisi

 • Tel : +90-312-589-6205
 • Eposta: ausazaklioglu@thk.edu.tr
 • ofis: 125
Ali Uğur Image
Havacılık ve Uzay Bil. Enstitüsü Müdür V.,

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Sinan KÖRPE


İlgi alanları:
Aerodinamik, En İyileme, Uçak Performansı

 • Tel : +90-312-589-6227
 • Eposta: dskorpe@thk.edu.tr
 • ofis: 122
Durmuş Sinan Image

Dr. Öğr. Üyesi Hande YAVUZ


İlgi alanları:
Kompozit Yapılar, Malzemelerin Mekanik Davranışı, Deneysel ve Hesaplamalı Mekanik, Plazma Yüzey İşlemleri, Malzeme Karakterizasyonu.

 • Tel : +90-312-589-6020
 • Eposta: hyavuz@thk.edu.tr
 • ofis: 101
Hande Image

Dr. Öğr. Üyesi Mohamed Salem ELMNEFI


İlgi alanları:
Isı Transferi, Yenilenebilir Enerji (Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Türbini ve Güneş Enerjisi)

 • Tel : +90-312-589-6224
 • Eposta: mselmnefi@thk.edu.tr
 • ofis: 125
Mohamed Salem Image

Dr. Öğr. Üyesi Reza AGHAZADEH


İlgi alanları:
Mikro ve nano yapıların mekaniği, yapısal analiz, titreşim, hesaplamalı mekanik, kontrol sistemleri

 • Tel : +90-312-589-6132
 • Eposta: raghazadeh@thk.edu.tr
 • ofis: 121
Reza Image

Öğr. Gör. Zeynep Ece GÜRSOY


İlgi alanları:
Isıl tasarım, elektronik soğutma, helikopter aerodinamiği, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD)

 • Tel : +90-312-589-6204
 • Eposta: zegursoy@thk.edu.tr
 • ofis: 121
Zeynep Ece Image

Arş. Gör. Arif Can BAŞIBÜYÜK


İlgi alanları:
Navigasyon Sistemleri, İnsansız Hava Araçları, Yörünge Mekaniği

 • Tel : +90-312-589-6231
 • Eposta: acbasibuyuk@thk.edu.tr
 • ofis: 124
Arif Can Image

Arş. Gör. İbrahim ARDA


İlgi alanları:
Preliminer Yörünge Belirleme, Plazma Fiziği, Elektromanyetik Teori

 • Tel : +90-312-589-6208
 • Eposta: iarda@thk.edu.tr
 • ofis: 124
İbrahim Image

Arş. Gör. Tolga VERGÜN


İlgi alanları:
Sonlu Elemanlar Methodu, Akışkan-Yapı Etkileşimi, Optimizasyon

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: tvergun@thk.edu.tr
 • ofis: 124
Tolga Image

Arş. Gör. Yılmaz Barış ERKAN


İlgi alanları:
Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Uzay Aracı Isıl Kontrolü

 • Tel : +90-312-589-6229
 • Eposta: yberkan@thk.edu.tr
 • ofis: 124
Yılmaz Barış Image

Murat Emre Ermutlu (NOKIA RESEARCH CENTER)


İlgi alanları:
Elektromanyetik teori, antenler, anten teorisi, anten teknolojisi, hücresel iletişim. Verdiği Ders: AST 402 Uzay Aracı Haberleşmesi (2020-2021 Bahar Dönemi)

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: murat.ermutlu@nokia-bell-labs.com
 • ofis:
Murat Emre Image

Özgür Karcı (TÜBİTAK UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ)


İlgi alanları:
Elektro-Optik Sistemler. Verdiği Ders: AST 474 Havacılık ve Uzay Mühendisliği için Elektro-Optik Sistemler

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: ozgurkarci@gmail.com
 • ofis:
Özgür Image

Türker Dolapçı (ROKETSAN)


İlgi alanları:
Elektromanyetik Teori, Antenler, Küp Uydular. Verdiği Ders: AST 480 Havacılık ve Uzay Mühendisliğinde Radyo Haberleşme Uygulamaları (2020-2021 Bahar Dönemi)

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: dolapci.turker@gmail.com
 • ofis:
Türker Image

Yusuf Acar (TÜBİTAK UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ)


İlgi alanları:
Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Benzetimleri; GNC-Güdüm, Seyrüsefer ve Kontrol; Uydu/Uzay Aracı Yönelim Kontrol; Klasik/Modern Kontrol Tasarımı; Robotik. Verdiği Ders: AST 483 Havacılık Kontrol Sistemleri (2020-2021 Güz Dönemi)

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: yusufacar@hotmail.co.uk
 • ofis:
Yusuf Image